Recensie Jubileum Concert Kampen 2017

In een zowel van buiten als van binnen prachtig uitgelichte Bovenkerk vierde het Christelijk Kamper Mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’ op zaterdag 18 februari zijn 100-jarig bestaan. Voordat het concert begon, was ‘het gesprek van de dag’ de afgeladen kerk, 1020 belangstellenden, in thuishaven Kampen. Er moesten – net als vroeger bij een Kerstconcert tijdens de hoogtijdagen van het koor- stoelen bijgezet worden om alle belangstellenden uit binnen- én buitenland een plekje te geven. Na afloop gingen de gesprekken vooral over het optreden van Arie van Enk, ook als vanouds. Het was een concert een eeuwling waardig!
Psalmen en gezangen, spirituals en opera, D.E.V. kan alle genres aan. Fluisteren en bulderen, diep donkerbruin en loepzuiver hoog, de mannen beheersen de zangkunst in alle facetten. Na samenzang met liederen die dankbaarheid en Gods trouw onderstrepen, begint het concert met het stuk ‘Heer, wij staan hier, hand in hand.’ Subtiel begeleidt Michael Foyle dit inhoud volle lied met zijn viool maar ook de hobo van Evelyn Heuvelmans mag er zijn. Een mooi samenspel met de solisten Jan Loosman en Clara de Vries die ook later in het concert van zich zullen doen spreken.
Door de eeuw heen
Net zoals op de jubileum-cd ‘Rots der eeuwen’ laat het programma van de avond een doorsnee zien van het repertoire dat D.E.V. de afgelopen honderd jaar ten gehore heeft gebracht. Zo zijn daar ‘klassiekers’ als de hymne ‘Aan U, o Koning er eeuwen’ en het geliefde ‘Vaste Rots van mijn behoud’, uit de bundel van Johannes de Heer waarbij Clara de Vries een paar coupletten voor haar rekening neemt. De liederen zijn een eerbetoon aan oud-dirigenten van het koor, Herman van Elburg en Jan Belder. Natuurlijk worden er ook de nodige liederen gezongen met arrangementen van Klaas Jan Mulder, zoals ‘Alwetend Vader’ met begeleiding van dwarsfluitiste Krista van den Ekser. Later volgen de spirituals ‘March on’ en ‘He’s the Lily of the Valley’ met een mooie solo van Jan Loosman. In het tweede deel van het programma staat een ontroerend stuk van Charles Gounod op het programma: ‘O Divine Redeemer’ over inkeer, berouw, genade en vergeving in een arrangement van Gerwin van der Plaats. Daarna laat D.E.V. klassiek repertoire horen, met drie delen uit de opera ‘La Forza del destino’ van de Italiaanse componist Verdi. Het laat de grote diversiteit van het honderdjarige koor zien, dat zich onder de bezielende leiding van Van der Plaats weer verder heeft verbreed.
Verrassing
Grote verrassing van de avond is het optreden van Arie van Enk, die – in verschillende periodes – in totaal bijna veertig jaar als bariton soleerde bij het koor. Hij zingt ‘Hoor, hoormijn ziel’, een lied dat hem na aan het hart ligt, in een arrangement van Klaas Jan Mulder.Later in het programma zingt hij als toegift ook nog de spiritual ‘Nobody knows.’ Het optreden van de tachtigplusser doet denken aan lang vervlogen tijden toen D.E.V., Klaas Jan Mulder en Arie van Enk een onafscheidelijk trio waren. De overtuigingskracht van Van Enk laat zien dat zingen over méér gaat dan volume en techniek alleen. Hij krijgt terecht een lang applaus van het geroerde publiek.
Instrumentaal intermezzo
Naast de prachtige zang van de mannen is er ook plaats ingeruimd door instrumentale intermezzo’s. Zo is daar het gevoelige ‘Chanson de Nuit’ van Elgar voor viool en piano, waarbij de Britse Foyle zijn talent laat horen. Na de magistrale improvisatie over Psalm 98 door Marco den Toom, verrast Gerwin van der Plaats ons door zelf achter het orgel plaats te nemen en het dirigeren van het koor bij het lied ‘Zie ons wachten aan de stromen’ aan Marco den Toom over te laten. Vol overtuiging en met veel gevoel brengt het koor dit lied ten gehore.
Huldiging
Natuurlijk is er bij een jubileum ook ruimte voor felicitaties, zoals van de Kamper burgermeester Koelewijn die de zang-kunst van de mannen echte kunst noemt en het ‘Lang zullen ze leven’ aanheft voor het jarige koor. Voorzitter Van den Berg bedankt verschillende mensen die de afgelopen jaren voor bijzondere waarde zijn geweest voor D.E.V. Bariton Arie van Enk ontvangt van hem een oorkonde en sculptuur voor zijn vele jaren lidmaatschap.
Na afloop is er gelegenheid om het glas te heffen met de koorleden tijdens een feestelijke receptie. Ook krijgen alle aanwezigen een prachtige glossy mee naar huis met de titel ‘Door Eeuwen Verbonden.’ Het geeft in woord en beeld een historisch overzicht van de vele hoogtepunten die D.E.V heeft gekend.
Een tastbare herinnering aan een gedenkwaardige avond. Op naar de volgende honderd jaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *