geschiedenis van D.E.V.

Tot voor de oorlog was Kampen een stad van sigarenmakers. Elke vrijdagavond werd na een week van hard zwoegen de productie afgerekend; een belangrijk moment in een tijd van vaak bittere armoede. De spanning die daarbij werd gevoeld ontlaadde zich vaak in spontaan gezang. Dat gegeven vormde in die tijd vaak de basis voor menige zangvereniging.
Vroeger bestond er een Christelijke Nationale Werkmansbond die bij Koninklijk Besluit van 25 juni 1906 was opgericht in de geest en in de sfeer van het toenmalige Patrimonium. Ook gaven ze een eigen blad uit met de naam “De Werkmansbode”. Bovendien was er een zangvereniging, een mannenkoor aan verbonden met de naam “Het Bondskoor” onder leiding van dirigent P. Steege. Het koor telde een twintigtal leden, voornamelijk sigarenmakers. Er werd regelmatig gerepeteerd en op jaarfeesten en sommige plaatselijke evenementen, werden enkele nummers gezongen.
Het koor was best vatbaar voor uitbreiding, maar aspirant-leden voelden weinig voor het zingen in een afdeling van de “Bond”, vooral niet toen het hoofdbestuur in december 1916 besloot dat men alleen koorlid kon worden en blijven als men ook lid was van de “Nederlands Hervormde Kerk”.

Het bestuur en leden van het koor hadden daar zoveel moeite mee dat zij besloten de eendracht voortaan liever te zoeken in de gemeenschappelijke liefde voor het zingen dan in de sociale politiek. Zij gingen over tot de oprichting van een geheel zelfstandig mannenkoor.
Op 2 januari 1917 gebeurde dit en het koor kreeg als naam “Christelijke zang- en reciteervereniging Door Eendracht Verbonden”. Bestuurders van het bondskoor waren ook de bestuurders van D.E.V.

Het vaandel van D.E.V., zoals het ook nu nog wordt hooggehouden. Het staat veilig achter glas in de kerk waar wij onze repetities houden, de Open Hof te Kampen.
Onder leiding van de dirigenten Pieter Steege (voormalig dirigent van het bondskoor), Herman van Elburg, Lammert Neijmeijer en Jan Belder werd de basis gelegd van het huidige koor. Onder leiding van de in 2008 overleden dirigent Klaas Jan Mulder, werd het koor op een kwalitatief hoog niveau gebracht. Een bronzen rond geluid met een diepe klank kenmerkt het koor al decennia lang.

Ook het muziekrepertoire is bijzonder. D.E.V. zingt alles wat een mannenkoor maar zou kunnen zingen. Populaire klassieken, negrospirituals, psalmen, liederen uit diverse bundels, opera en vaderlandse liederen: D.E.V. weet er op een hoog niveau wel raad mee! Voor de één een culturele beleving, voor de ander tot troost en verdieping van het geloof.
Dat het koor een hechte gemeenschap vormt, is wel bewezen door de ruim 48 jarige relatie met de dirigent Klaas Jan Mulder. Dit is in Nederland een absoluut unicum. Hij wist van elke concert- en repetitieavond  dan ook een muzikale belevenis te maken. Bovendien mag het koor rekenen op heel veel trouwe leden/zangers, sommigen zijn al meer dan 25, 40 en zelfs 50 en 60 jaar aan DEV verbonden! D.E.V. staat dan ook voor “Door Eendracht Verbonden”.
U wordt van harte uitgenodigd de concerten van D.E.V. bij te wonen en als man wordt u uitgenodigd om eens geheel vrijblijvend een repetitieavond te bezoeken. Wellicht wordt deze eerste keer aanleiding om lid te worden. Momenteel zijn er leden meer dan 50 jaar verbonden met D.E.V., dus wie weet waar het toe leidt …

Voor meer informatie over het lidmaatschap van D.E.V. kunt u kijken op de volgende pagina:

Informatie over het lidmaatschap