Passie-Paasconcert 2015

20150331-IMG_0611 klein

Kampen – Op dinsdag 31 maart vond het jaarlijkse Passie-Paasconcert van het Chr. Geref. Kerkkoor “Zingend Getuigen” en het Chr. Kamper Mannenkoor D.E.V. plaats in de Bovenkerk. Ondanks de storm was er een overweldigende belangstelling getuige het feit dat er een tekort was aan programmaboekjes.

Beide koren maakte diepe indruk met de ingetogen wijze van uitvoering.

20150331-IMG_0095 kleinSinds het aantreden bij “Zingend Getuigen” in 2008 is dirigent Gerwin van der Plaats begonnen met het jaarlijkse concert in de Burgwalkerk. Vanaf 2010, een jaar na Van der Plaats benoeming bij DEV trokken beide koren gezamenlijk op in de organisatie van dit unieke koorconcert. “De combinatie van mannenkoor en gemengd koor biedt de mogelijkheid om het verhaal van Jezus gang naar het kruis en de opstanding op muzikaal verschillende wijze te verklanken’ vertelt dirigent Gerwin van der Plaats. ‘D.E.V. zingt de meer traditionele liederen terwijl “Zingend Getuigen” meer het nieuwere genre vertegenwoordigd waarbij de voorkeur uitgaat naar Nederlandstalige liederen’ aldus Van der Plaats.
20150331-IMG_0440 kleinBijzondere medewerking werd dit jaar verleend door koorsolist van D.E.V. Dirkjan Roozeboom, die deze avond zijn eerste concert zong bij het koor, Lydia van Mourik op fluit en Harry Hamer bespeelde het Hinsz-orgel. Gerwin van der Plaats begeleide beide koren vanaf de vleugel en zong daarnaast enkele solo’s.

Nadat alle aanwezigen een drietal liederen voor aanvang hadden gezongen opende D.E.V.-voorzitter Piet van de Wetering de avond met gebed waarna het Kamper Mannenkoor de liederen “t Is middernacht en in de hof”, “Groot is Uw trouw, o Heer” en Psalm 116 zong. Opvallend was de verstilde zang bij het eerste lied wat gelijk diepe indruk maakte op het aanwezige publiek. Solist Roozeboom zong met verve de coupletten van het lied “Groot is Uw trouw” terwijl het mannenkoor op gepaste wijze als achtergrondkoor fungeerde. Psalm 116 eindigde in een grootse climax waarbij duidelijk zichtbaar was hoe koor en dirigent op elkaar zijn ingespeeld met oog voor detail.

20150331-IMG_0508 klein“Zingend Getuigen” zong Psalm 24 van Marco den Toom op indrukwekkende waarbij de gedachten opkwamen als bij de intocht van Jezus in Jeruzalem “Heft op uw hoofden opdat de Koning der ere binnengaat”. Emotioneel was het verstilde “Kom maar bij Mij”. Het lied “Lam van God” lijkt “Zingend Getuigen” op het lijf te zijn geschreven waarbij de mannenzang klonk als een klein D.E.V. Het koor mag zich bevoorrecht weten met ruim 25 mannen.

Na een moment van stilte klonk een ingetogen voorspel met aansluitend samenzang over het lied “Grote God, wij loven U” waarbij Harry Hamer het orgel op fraaie wijze liet horen. Eerbiedig klonk het “Jezus, mijn Heiland” gezongen door D.E.V. Deze, bijna 100-jarige vereniging staat haar mannetje als het gaat om de afwisseling tussen zuiver zacht zingen en stoere forte-klanken. Ook de daaropvolgende liederen klonken zoals men gewend is van D.E.V. waarbij de invloeden van Mulder nog duidelijk hoorbaar zijn in de sonore koorklank.

Na het “Nooit meer nacht” op een melodie van Beethoven geïnspireerd zong “Zingend Getuigen” in samenwerking met haar dirigent “De weg weer vrij” wat uitmondde in een groots “Lof aan Jezus, hem alle eer” Waarbij de prachtige klank van de sopranen opviel. Het laatste lied van “Zingend Getuigen” verliep niet helemaal optimaal toen dirigent en organist elkaar verkeerd leken te begrijpen hetgeen niets afdeed aan de koorzang. Tot slot maakte beide koren dit helemaal goed in het massaal gezongen “Ere zij aan God, de Vader”.

Wat niet onvermeld mag blijven was de wijze waarop Lydia van Mourik het geheel met haar prachtige fluitspel omlijste en daardoor een diepere dimensie gaf aan dit concert. Gerrit Kip, voorzitter van “Zingend Getuigen” en lid van D.E.V. gaf aan moe maar voldaan te zijn na zo’n indrukwekkende avond. Na een dankgebed zongen de koren en aanwezigen staande het “U zij de glorie” uit volle borst en verliet het publiek, zichtbaar geraakt door prachtige liederen, de Bovenkerk.

verslag van A.A. Buscher

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>