Met Passie naar Pasen in de Burgwalkerk

door Rudolph Roukema

In de stille week voor Pasen was het Christelijk Gereformeerd kerkkoor ‘Zingend Getuigen’ voor de vijfde keer vocaal gastheer in de Kamper Burgwalkerk. Voor de derde keer met medewerking van het grote mannenkoor DEV. Beide koren staan onder directie van Gerwin van der Plaats, leiding gevend aan de vleugel, met medewerking van harpiste Regina Ederveen en organist Minne Veldman (“vàn Urk”).

Nog vóór het begon was er samenzang, terwijl het grote mannenkoor al stond opgesteld, centraal in het redelijk gevulde gebouw van het oorspronkelijke type ‘preekkerk’, waar het Woord -en dus de preekstoel- centraal staat. Psalm 72: 7, 10 en 11; Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen, werd ritmisch gezongen, gevolgd door Op die heuvel daarginds… Het refrein; “‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis tot de Heer’ komt en met Hem het loon…” gaf heel juist het thema van de avond weer. De herinnering in deze Stille Week aan Christus’ lijden op aarde en tenslotte Golgotha, Zijn sterven en Zijn opstanding, het Feest van Pasen! Het eerste optreden van DEV omvatte enkele verzen van Psalm 6 in een arrangement van oud-dirigent K.J.Mulder, waarbij de voortreffelijke ondersteuning van het orgel -met name van het laatste couplet: De Heer wild’ op mijn kermen zich over mij ontfermen: Hij heeft mijn stem verhoord. De teneergeslagen ziel getroost! Dan uit het Requiem van A.Lloyd-Webber, bewerkt door Gerwin van der Plaats en begeleid door orgel en harp, het Pie Jesu over de liefdevolle barmhartigheid van onze God. Hier liet de sopraan Annemiek Boomsma zich krachtig horen en maakte de tenor, koorlid Rick Feith zijn nog bescheiden debuut. DEV vervolgde met het ontroerende ‘t Is middernacht en in de hof… Het diepste dieptepunt van de geschiedenis: de dodelijk bedroefde Lévensvorst die zijn strijd -die òns de vrede brengt- alléén doorworstelde.

Tijdens het changement, waarbij het mannenkoor op de tribune plaats maakte voor het gemengde koor, was er weer samenzang van gezang 192 uit het Liedboek: “Bewaar mij dat ik roemen zou dan in mijns Heren Christus’ dood”.

Zingend Getuigen liet eerst Lam van God, Gods eigen Zoon horen, nogal egaal gezongen zodat het volgende Kyrie Eleison daar buitengewoon krachtig tegen afstak. “Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons!” Magistraal uitgevoerd en begeleid op orgel, vleugel en harp!  De zanglessen van Gerwin van der Plaats voor soliste Annemiek Boomsma werpen al langer hun vruchten af. Na een moment van stilte met gelegenheid tot inkeer, verzorgde harpiste Regina Ederveen een improvisatie waarin onder meer ‘O hoofd vol bloed en wonden’ en ‘Hallelujah, eeuwig dank en ere’ te horen waren. Een verbazingwekkend instrument, de harp; afwisselend krachtig en teer. Jammer dat er in het publiek juist op fragiele momenten veel onbesmuikt gehoest werd. (De organisatie zou haast bij de entree zakdoeken kunnen uitdelen.)

Tijdens de tweede wissel mocht het publiek opnieuw uitbreken in jubel: ‘Daar juicht een toon, daar klinkt een stem…’, voordat Zingend Getuigen opnieuw een aandeel leverde. He leadeth me, O blessed thought naar Exodus 15:13 “Ik wil Zijn trouwe volg’ling zijn, want door Zijn hand word ik geleid”. In wisselzang zongen het koor Wij danken U en het publiek als refrein ‘Groot is Uw trouw, o Heer’. Minne Veldman op het orgel en Regina Ederveen, harp, lieten vervolgens als intrumentaal intermezzo ‘Amazing Grace’ horen. In het repertoire van Zingend Getuigen is The King is coming! een waar hoogtepunt. De vreugdevolle aankondiging ’De Koning komt!’ Gerwin van der Plaats soleert vocaal als verteller. Sopraan Annemiek Boomsma valt bij, samen met het hele koor: Het werk op aarde ligt stil, kinderen en bejaarden in witte klederen en met gelukkige gezichten, zien Hem tegemoet. ‘Ik hoor de trompetten, ik hoor de bazuin -wonderbare genade- de Koning komt!’ Praise God!

Onder het samen zingen van ‘Christus, onze Heer verrees’ wisselen de koren weer van plaats en na het instrumentele God and God alone door orgel  en harp, zingt DEV: Jezus, Hij is Koning, voorafgegaan door Meer liefde voor U, Heer. Deze tekst is van DEV-lid Kasper Haar, op muziek van Gerwin van der Plaats. ‘Laat mij dan schuilen bij U, Heer, heel dicht bij U’. Na het gezamenlijk gezongen gezang ‘Dank mijn Heiland, voor Uw lijden’ horen we van DEV èn Zingend Getuigen gezamenlijk nog I’ll wish I had given Him more; een overbekend stuk, al tientallen jaren op het repertoire, desondanks ook vanavond geestdriftig gezongen.

Na deze klanken, een werkelijk met passie uitgevoerd concert, klonk het obligate verkooppraatje voorafgaand aan het dankgebed als een dissonant, vooral om dat de aard van de mededelingen al luidkeels in het uitgereikte drukwerk was aangeprezen. Gelukkig konden de bezoekers huiswaarts keren met het als laatste samen gezongen U zij de glorie, opgestane Heer!  in de oren en op de tong: U zij de victorie, nu en immermeer!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>