bestuur

Het secretariaat van DEV berust bij dhr. Bertus Elzerman, Koggesingel 66, 8262GG te Kampen.
Voor concertaanvragen kunt u met hem contact opnemen, bij voorkeur per E mail:

een E mail sturen naar info@devkampen.nl

Mocht u iets willen weten over het koor, dan kunt u zich wenden tot één van onderstaande bestuursleden.

Naam: Functie: E mailadres:
W. v.d. Berg voorzitter VZ1@devkampen.nl
H. Zieleman 2e voorzitter VZ2@devkampen.nl
B. Elzerman secretaris SEC1@devkampen.nl
M. Donker 2e secretaris SEC2@devkampen.nl
H. v.d. Berg penningmeester PM1@devkampen.nl
J. Huisman 2e penningmeester PM2@devkampen.nl
J.R. Rook algemeen adjunct AA@devkampen.nl