bestuur

Het secretariaat van D.E.V. berust bij dhr. Marius Donker.
Voor concertaanvragen kunt u met hem contact opnemen, per E mail:

een E mail sturen naar info@devkampen.nl

Mocht u iets willen weten over het koor, dan kunt u zich wenden tot één van onderstaande bestuursleden.

Naam: Functie: E mailadres:
W. v.d. Berg voorzitter VZ1@devkampen.nl
H. Huisman 2e voorzitter VZ2@devkampen.nl
M. Donker secretaris SEC1@devkampen.nl
H. Sellies 2e secretaris SEC2@devkampen.nl
H. v.d. Berg penningmeester PM1@devkampen.nl