concert in Damwoude 2012

Evangelisatie & Zangavond in Damwoude 2012.

Op zaterdag 28 januari jl. werkten wij mee aan een Evangelisatie en Zangavond in de Chr. Geref. Kerk te Damwoude.
We begonnen met het zingen van ,,Gebed om Genade”, nog voordat ds. A.J.T. Ruis de avond opende met gebed, gevolgd door Bijbellezing.
De evangelisatiecommissie had uitdrukkelijk verzocht uitsluitend Nederlandstalige muziek te brengen, gezien het repertoire van DEV was dat geen probleem.
Na samenzang ,,Het ruime hemelrond” was het onze beurt weer met ,,Kom in mijn hart”, ,,Psalm 6” en ,,Er is een God Die hoort”; dit laatste lied werd deels door bariton Eddy Bremer solistisch vertolkt, waarna het laatste couplet door DEV voluit gezongen werd.
Aangezien het een evangelisatie en zangavond was werd er veelvuldig gezongen en was er ook tijd voor een ruime meditatie gereserveerd; het thema ,,Wat is uw toekomst”, van de rijke man en Lázarus, zette ons weer even aan het denken.
Ongebruikelijk, maar wel mooi, was de solozang van Gerwin van der Plaats; ,,Wat de toekomst brengen moge”; dit lied werd op twee wijzen gezongen en sloot mooi aan op de meditatie. Henk van Putten wist dit met subtiel orgelspel kundig te begeleiden.
Het volgende blokje van drie liederen bevatte o.m. ,, Als ik het wond’re kruis aanschouw”. Vervolgens stonden andermaal twee liederen op het programma, ,,Ga mij niet voorbij, o Heiland”, met wederom de koorsolist Eddy Bremer, en,,Psalm 124” van de hand van Klaas Jan Mulder.
De collecte werd gehouden t.b.v. lokaal evangelisatiewerk, waarna samenzang uit Psalm93.
DEV mocht afsluiten met een drietal liederen t.w. ,,Doorgrond mijn hart”, ,,Eens als de bazuinen klinken” en als laatste ,,Psalm 42”!
De avond werd besloten met dankgebed waarna we nog gezamenlijk twee verzen uit Psalm 119 zongen.