DEV zet 95 jaar de toon

Het Chr. Kamper mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” is het nieuwe jaar begonnen met een druk bezochte nieuwjaars- en jubileumreceptie. Gezien de oprichtingsdatum 2 januari 1917, is er dit keer voor gekozen om de nieuwjaarsbijeenkomst te combineren met een jubileum receptie. Aansluitend was er een gezellige feestavond met o.a. een optreden van de Kleine Komedie die het humorvolle toneelstuk “ Aan het eind van de regenboog” op de planken bracht.

Een van de beste besluiten die het bestuur tijdens de oprichtingsvergadering volgens voorzitter Piet van de Wetering heeft genomen is de keuze van de naam voor de vereniging. Dit is door de jaren heen een ankerpunt gebleken. Ook al zijn er in al die jaren wel eens dingen voorgevallen, juist in die gevallen heeft de naam  steeds weer zijn waarde bewezen. Een oud koorlid beschreef de naams afkorting tijdens een van de vele mooie concertreizen die D.E.V door Europa heeft gemaakt als Door Eendracht Vriendschap, waarmee de stabiliteit en duurzaamheid treffend wordt verwoord.

Omstandigheden

Als je probeert jezelf een idee te vormen over  hoe de wereld er tijdens de oprichting van het koor uitzag, is dat nog amper voor te stellen. Radio was sporadisch, telefoon alleen bij een geselecteerd aantal personen als de dokter, de notaris,de kruidenier op de hoek e.d. en auto’s waren nog zo zeldzaam dat ze een bezienswaardigheid waren.  De eerste Wereldoorlog was nog gaande .TV kwam pas begin 50 er jaren en ook LP en CD kwamen pas daarna.

Geluidsdragers

Met de opkomst van de LP , voorafgegaan door de single en later gevolgd door de CD, heeft het koor grote naamsbekendheid opgebouwd. Niet alleen in Nederland werden vele LP’s en CD’s afgezet, ook over de grenzen met name in de emigranten gebieden zoals in Canada, VS en Australie zijn vele duizenden exemplaren verkocht. Daarmee heeft het koor voor het gehele ouvre, dat meer dan ruim 40 verschillende uitgaven beslaat, een Gouden en later zelfs een Platina exemplaar uitgereikt gekregen.

Dirigenten

D.E.V. heeft in die lange reeks van jaren slechts een handvol dirigenten gekend. De afgelopen ruim 60 jaar waren dat er slechts een drietal. Jan Belder was muzikaal leider van 1947 tot 1960. Onder zijn inspirerende muzikale leiding wist het koor zich met niet meer dan 50 leden als veelvuldig prijswinnaar op de nationale zangconcoursen een vooraanstaande plaats te veroveren. De bekende musicus Klaas jan Mulder heeft het koor meer dan 48 jaar geleid tot een ongeneeslijke ziekte hem in 2008 dwong te stoppen. Door zijn muzikale kwaliteiten groeide het ledental zo sterk dat er jarenlang een wachtlijst voor nieuwe leden moest worden gehandteerd. Zijn vele arrangementen voor mannenkoor werden door diverse koren overgenomen en heeft tot oprichting van nieuwe mannenkoren geleid..Vanaf begin 2009 heeft de jonge talentvolle Gerwin van der Plaats de dirigeerstok overgenomen.

Toekomst

Kwaliteit en vernieuwing zijn de kenmerken waarmee het koor ook de toekomst wil ingaan.

Robuuste sonore mannenkoorklank is het handelsmerk en die klank zullen we ook met alle mogelijke middelen proberen te behouden aldus Gerwin van der Plaats. Vanaf zeer jonge leeftijd heeft hij zichzelf gedetailleerd op de hoogte gebracht van de muzikale aanpak van de door hem bewonderde voorganger. Daarmee kreeg DEV een opvolger van Mulder, die ondanks zijn jeugdige leeftijd zich heeft leren kennen als een ingewijde..

Voor dit jaar staat opnieuw een CD opname gepland , de 45e op rij, die vooral zal bestaan uit veelgevraagde Nederlandstalige geestelijke liederen. Naast de bekende klassiekers zal er ook regelmatig nieuwe muziek in het programma worden opgenomen. De volgeboekte concertagenda voor dit jaar zal heeft tot gevolg dat concertaanvragen doorschuiven naar 2013 en verder. Het jubileum zal met diverse concerten zowel in de regio als in het land worden gevierd met als afsluiting het Jubileum Kerstconcert op 2e kerstdag.

Komend eeuwfeest

Door de sponsorcommissie is al een begin gemaakt met de voorbereiding van het komende eeuwfeest dat het koor  D.V. over 5 jaar hoopt te vieren. Een van de uitdagingen is om voldoende financiele middelen bij elkaar te brengen om alle leden in nieuwe koorkleding te kunnen steken. Tijdens de bijeenkomst waren alle gebruikte kostuums te zien vanaf de oprichting met daarbij een in het wit gehulde paspop met een vraagteken erop hoe het nieuwe kostuum er uit zou kunnen zien.