In Memoriam Ab Pleijsier

In Memoriam Ab Pleijsier.

Op zondagmorgen 7 december bereikte ons het droeve bericht van overlijden van ons Erelid Ab Pleijsier. Na een moedige strijd kon hij zich uiteindelijk overgeven aan het naderende einde.

Hij was lid van D.E.V. sinds oktober 1963 en heeft altijd als eerste tenor  van harte zijn partij gezongen. Zelfs toen het in het laatste eigenlijk niet meer ging vanwege de steeds verder oprukkende  ziekte wist hij niet van opgeven en pas toen het echt niet meer ging moest hij noodgedwongen verstek laten gaan.
DSC_0030 web

Tijdens de laatste jaarvergadering in januari 2014 mocht ik hem nog de onderscheiding  voor 50 jaar trouw lidmaatschap opspelden.

Ab was een harde werker die vooral actief was achter de schermen.
Jarenlang was hij lid van de podiumcommissie die in de tijd van het houten podium, dat opgeslagen was in de Bovenkerk, altijd ruimschoots voor de concerten samen met een vaste groep podiumbouwers zorgde dat de kerk in gereedheid gebracht werd voor het komende concert.
Het opbouwen en weer afruimen was een iedere keer weer een enorme klus.
Toen na ruim 50 jaar afscheid genomen moest worden van het houten podium omdat de opslag onder de toren van de Bovenkerk ontruimt moest worden werd er naar een alternatief gezocht.
Samen met 4 collega tenoren werd in eigen beheer een aluminium podium ontworpen en ook volledig in eigen beheer gebouwd.
De opzet was om een compact podium te maken dat opgeslagen in een aanhanger, ook bij andere concertplaatsen  kon worden gebruikt. Na ingebruikname is het podium nog weer enkele keren aangepast en uitgebreid zodat het koor ook in de ” U vorm ” opgesteld kon worden.

Ook vele jaren was hij lid van de muziekcommissie, die voor de komst van de concertmappen vaak meerdere dagen per week in touw was om de muziekmappen op volgorde te brengen aan de hand van het programma van het aanstaande concert. Dat werk verviel grotendeels toen ieder koorlid voor zijn eigen concertmap ging zorgen, maar dat gaf weer ruimte om het volledige muziekarchief van D.E.V volledig opnieuw in te richten gelijktijdig met de verhuizing naar een andere ruimte in de Open Hof.

Daarnaast was hij ook met de concertcommissie vaak op bezoek bij de concertplaatsen waar nog niet eerder werd opgetreden om niet alleen het programma door te spreken maar ook om af te spreken hoe de kooropstelling moest worden.

Samen met de toenmalige, overige Ereleden in 2005 te weten wijlen Albert Jan van Dijk, Jan Willem Penninkhof  en Henk Zwanepol heeft hij een uitgebreide toelichting gegeven op het ontstaan van D.E.V. in 1917. De video opnamen voor de DVD ” Een Uniek Klankbeeld ” werden op diverse locaties in Kampen gemaakt, waaronder de oude sigarenfabriek.

Als koorleden missen we een zeer betrokken zanger die altijd met hand en spandiensten klaar stond om de kooractiviteiten zo goed mogelijk te laten verlopen.
Naast zijn heldere tenorgeluid zullen we ook die behulpzame ondersteuning erg missen.

Op zijn verzoek heeft een groep koorleden tijdens de rouwdienst enkele liederen gezongen die hijzelf heeft uitgekozen.

Wij willen zijn vrouw en kinderen en verdere familie Gods nabijheid toewensen bij dit grote verlies.

Piet van de Wetering
Voorzitter

Eén gedachte over “In Memoriam Ab Pleijsier

  1. Heel jammer, een hele fijne en plezierige man is van ons heen gegaan.
    We zullen hem missen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *