bestuur

Het secretariaat van DEV berust bij dhr. D.L. van Maanen, Baan 16, 8271BE te IJsselmuiden.
Voor concertaanvragen kunt u met hem contact opnemen, bij voorkeur per E mail.

een E mail sturen naar info@devkampen.nl

Mocht u iets willen weten over het koor, dan kunt u zich wenden tot één van onderstaande bestuursleden.

Naam: Functie: E mailadres:
W. v.d. Berg voorzitter wim.berg@ziggo.nl
H. Zieleman 2e voorzitter hzieleman@solcon.nl
D.L. v. Maanen secretaris dlvmaanen@hotmail.com
W. v. Keulen penningmeester wianvankeulen@home.nl
B. Elzerman alg.bestuurslid / PR bertuselzerman@hotmail.com
H. Kemerink muziek commissaris hanskemerink5@hotmail.com
R.J. Rook algemeen adjunct r.j.rook@home.nl