dirigent van DEV

De dirigent van D.E.V. : Gerwin van der Plaats

Het Chr. Kamper Mannenkoor DEV heeft Gerwin van der Plaats met ingang van 1 januari 2009 benoemd als opvolger van de in 2008 overleden Klaas Jan Mulder, die het koor 48 jaar heeft geleid. Gerwin van der Plaats, geboren in 1977 is een jonge talentvolle beroepsmusicus, woonachtig in Kampen, die als hoofdvak orgel en bijvak piano studeert aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Tevens heeft hij lessen koordirectie gevolgd. Hij is van jongs af aan een trouwe fan van Klaas Jan Mulder geweest en heeft ook DEV altijd intensief gevolgd.

Zijn enthousiaste en inspirerende manier van musiceren vertoont wel enige overeenkomst met die van de overleden grootmeester. Hij is zelf bovendien een verdienstelijk zanger die er geen probleem mee heeft om ook de solo partij voor zijn rekening te nemen als dat zo uitkomt.
Inmiddels zijn we sinds de benoeming van Gerwin al weer bijna twee jaar verder. Zowel de dirigent als het koor hebben een intensieve periode achter de rug. Een tijd van richting zoeken en aan elkaar wennen. Wat verwacht je van elkaar en op welke manier kunnen we dat verwachtingspatroon samen in praktijk brengen.
Reeds na enkele maanden werd al snel duidelijk dat de klik er is tussen dirigent en koor. Deze belangrijke voorwaarde heeft intussen al enkele mooie concerten opgeleverd en we gaan dan ook met het volste vertrouwen samen verder.

Gerwin van der Plaats werd op 20 mei 1977 in Utrecht geboren. Reeds op jeugdige leeftijd werd zijn aandacht getrokken door het koninklijk instrument: het orgel. Al spoedig kreeg hij daarom zijn eerste orgellessen van zijn vader die hem de basisbeginselen van het notenschrift bijbracht.
Op negenjarige leeftijd begeleidde hij voor het eerst de kerkdiensten en kreeg al spoedig daarna een aanstelling als vaste organist van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Nieuwegein alwaar hij het twee-klaviers orgel bespeelde van de Dorpskerk te Jutphaas.
Al gauw bleek dat Gerwin de talenten had om verder te gaan en werd contact gelegd met Jaap Zwart Sr., bij wie hij na zijn schooltijd de lessen volgde. Later werden die voortgezet bij Herman van Vliet, organist van de Grote of St. Joriskerk te Amersfoort. Ondertussen bespeelde Gerwin het orgel van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Utrecht Noord-west.
Na orgellessen te hebben verkregen bij Harry Hamer te Kampen en Geert Bierling, stadsorganist te Rotterdam, studeerde hij aan het Fontys Conservatorium te Tilburg. Zijn docenten waren daar Geert Bierling (hoofdvak orgel) en Henko de Berg (improvisatie). Gerwin volgde eerder een theorie-opleiding muziek, koordirectielessen bij Jaap Neuteboom en pianolessen bij Loes Egberts en Herman Riphagen. Als vaste organist begeleidt hij de erediensten in de Driestwegkerk (pkn) te Nunspeet en de Christelijke Gereformeerde Kerk te Kampen.
Naast de voldoening van het kerkorgelspel beleeft Gerwin veel plezier aan het bespelen van theaterorgels.

Zijn voorliefde voor deze, in Nederland helaas steeds meer “uitstervende”, instrumenten komt tot uitdrukking in het geven van bijzondere concerten.
Gerwin treedt regelmatig op als begeleider van koren en muziekgroepen in ons land. Als dirigent is hij verbonden aan het Chr. Gem. Koor “Hosanna” te Wilsum, Vrouwenkoor “Euterpe” te Voorthuizen, Interkerkelijk koor “Immanuel” te Wekerom, Chr. Geref. Kerkkoor “Zingend Getuigen” te Kampen en het Kleinkoor “Musica Religiosa” te Kampen. Per 1 januari 2009 kreeg hij de eervolle benoeming tot 1e dirigent van het Chr. Kamper Mannenkoor “Door Eendracht Verbonden” als opvolger van de door hem zeer bewonderde Klaas Jan Mulder.

Als vaste begeleider is hij verbonden aan het Hervormd Kerkkoor te Kampen, het Interkerkelijk Kerkkoor te Dronten, beide onder leiding van Harry Hamer en het Christelijk Groot Gemengd koor te Stadskanaal-Muntendam o.l.v. Johan W. Pots.
Naast het orgelspelen is Gerwin een steeds meer gevraagd koorbegeleider op piano. Dit uit zich daarnaast mede in enkele pianorecitals of samenspel in combinatie met andere instrumenten. Ook is hij werkzaam als arrangeur en componeert ook nieuwe melodie├źn.
Concertreizen werden gemaakt naar Duitsland, Engeland, Hongarije en Oostenrijk. Gerwin was verschillende malen te beluisteren op de radio en werkte ook mee aan diverse CD-opnamen.

U kunt hier de website van Gerwin bezoeken